Юбилеят беше отбелязан в Националния исторически музей.

При откриването на церемонията главният инспектор Теодора Точкова заяви, че институцията е успяла да се утвърди като независим контролен орган и е заслужила доверието на обществото. Тя припомни, че инспекторатът е създаден с цел да подобри работата на българската съдебна система.

Теодора Точкова, главен инспектор, ИВСС: Извършваните системни проверки на всички органи на съдебната власт беше постигнат общ дисциплиниращ ефект. Беше подобрена бързината на правораздаването. Инспекторатът помогна при преодоляването на противоречивата съдебна практика.