7 заведения бяха затворени във Варна заради лоша хигиена, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Варна

За седмица инспекторите към отделите Контрол на храните извършиха 580 проверки по Черноморието и над две хиляди в цялата страна. След намесата на проверяващите за унищожаване са насочени близо 260 кг. месо, месни и млечни продукти, над 14 кг. готвени ястия с изтекъл срок на годност, над 25 кг. рибни продукти, както и 77 кг. храни от неживотински произход. Най-често инспекторите се натъкват на пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните и лошо хигиенно състояние в обектите. Констатирано е още предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение, пропуски в етикетирането и персонал без лични здравни книжки или с изтекъл срок на валидност.