Инспекцията по труда в Благоевград продължава проверките на сградите, където се извършват строително- монтажни дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. През миналия месец са извършени общо 26 проверки. Трудовите инспектори са констатирали 174 нарушения на законодателството. За отстраняването им са предприети принудителни административни мерки. Издадени са 8 акта за спиране работата по скелета, които не са били обезопасени съгласно изискванията. Съставени са и 21 акта за административни нарушения, като 5 от тях са за лица, работещи без трудови договори и 15 - за нарушения на здравословните и безопасни условия на труд. Най-честите нарушения на обектите, на които се извършват дейности по санирането, продължават да са свързани с неизползването на лични предпазни средства от работещите и необезопасени скелета, липса на огради на обектите, непроведени инструктажи и липса на информационна табела, съобщиха от Дирекция “Инспекция по труда” Благоевград.

Благоевград