Институцията на омбудсмана получи най-високия статут "А" на ООН за правозащитен орган. Полученият статут означава, че омбудсманът работи в пълно съответствие с изискванията на Парижките принципи на ООН. Чрез него институцията получава възможността да участва и изразява позиция в заседанията на всички комитети по правата на човека на ООН, както и в Съвета по правата на човека.

Мая Манолова, национален омбудсман: Това естествено повишава авторитета на институцията в международен и национален план. Това дава повече тежест на нашите препоръки, защото са дадени от институция, която отговаря на най-високите стандарти. Това ще даде и по-голяма ефективност на нашата работа в защита на човешките права.