Администрацията на пловдивския район „Източен”, в чиито рамки попада и квартал "Столипиново", спечели двугодишен проект за интеграция на децата от етническите малцинства. Финансирането е близо 500 000 лева, отпуснати по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Пловдив

Приоритетите в проекта ще са засилено и атрактивно обучение по български език, както и активно включване на родителската общност в социализирането на децата. Дейностите ще се реализират в 6 детски заведения в района – „Лилия”, „Наталия”, „Родина”, „Биляна”, „Ружа” и „Щастливо детство”.