Подробности от последното изследване на екоминистерството показват, че голяма част от българите - над 40 % отиват на работа с автомобил. А какво означава "интелигентна мобилност", на която трябва да разчитаме, ако искам да пазим чист въздуха в града? Терминът означава споделено пътуване до работното място, ползването на екологичен транспорт или с велосипед.

Българите одобряват идеята за споделено пътуване, сочи проучване

Българите одобряват идеята за споделено пътуване, сочи проучване

Почти три четвърти от българите са склонни да пътуват споделено, показва онлайн изследване, извършено по поръчка на Министерството на околната среда и...