Четири общини в област Пловдив искат 120 язовира да бъдат прехвърлени на държавата. Причината е, че нямат средства, за да ги поддържат. На места вече има забрана за напояване на земеделски площи с питейна вода.

Състоянието на язовирите, които 4 от общините в Пловдив искат да прехвърлят на държавата, не е опасно. Съоръженията не се използват за осигуряване на питейна вода. Стопанисването и поддръжката им обаче не е по силите на малките общински бюджети. По тази причина в момента няколко язовира в областта са изведени от експлоатация. Кметовете не могат да платят за ремонтите им.

Общинските съвети на Брезово, Сопот, Асеновград и Раковски вече са одобрили прехвърлянето на собствеността на язовирите на държавата. Най-много са водните обекти на територията на община Брезово. От 56 язовира, те настояват да се откажат от 51.

Христо Енков, кмет на община Брезово: За поддръжка на язовир отиват между 6 и 10 000 на година. Направете сметка - 56 язовира, за каква сума говорим и ние не получаваме субсидия от държавата в тази връзка.

Общинската администрация ще запази язовирите в селата Свежен, Бабек, Розовец и Стрелци, на които може разчита за допълнително захранване с питейна вода. На хората е забранено да напояват с питейна вода продукцията си.

Стоян Гулев: Не съм чул това нещо, но аз по принцип двора не го работя. Не съм виждал да поливат.

В Раковски също е въведена забрана за напояване с питейна вода. Там язовирите са 16, като общината не може да се грижи за 13 от тях. Със смяната на собствеността на водните обекти е натоварена Областната управа в Пловдив. Процедурата обаче се усложнява от факта, че язовирите са разположени върху имоти, собственост на няколко институции.

Йордан Кюмюрджиев, Областна управа-Пловдив: В над 90% от случаите са разположени върху няколко имота. Като водният обект, водното езеро е разположено в отделен имот и само то е записано като язовир в кадастралните карти. Язовирната стена и преливниците по принцип са в други имоти.

Прехвърлянето на различните имоти на държавата ще отнеме месеци, категорични са от Областната управа. След това ще стане възможно водните обекти да преминат към Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовирите".

Христо Енков, кмет на община Брезово: Аз не мога да кажа дали държавата ще бъде по-добър стопанин. Надявам се да бъде по-добър стопанин.

Следващата седмица и община Асеновград ще изпрати информация до Областна управа-Пловдив за язовирите, от които се отказва.

Ако държавата не приеме общинските язовири, от кметствата в областта ще настояват за осигуряването на целеви субсидии, с които да поддържат водоемите.