Ветрилото в наши дни се използва по-скоро за разхлаждане в горещите дни, отколкото като израз на престиж. За историята на ветрилото с интересни орнаменти разказват Цанка Николова и операторите Атанас Атанасов и Мартин Костов.