Храмът "Св. св. Кирил и Методий" в Унгария е сред тези, за които има закон, регламентиращ издръжката на признатите религиозни общности. Храмът в Будапеща принадлежи изцяло на българската православна църква.