Тази седмица метеорологичната станция на връх Мусала спря измерванията за първи път откакто е открита преди 84 години. Поглед в архивите от онова време показа, че "наблюдателницата" е създадена с личната подкрепа на цар Борис III, като част наблюденията дори се предават по личната му телефонна линия.

Интересни исторически факти за метеорологичната станция на Мусала открива бившият пиар на царското семейство Цветелина Узунова. Сред многото документи в архива, съхраняван от нея, е и този, свързан със създаването на станцията, наречена тогава "наблюдателницата на връх Мусала".

Годината от август 1932 до август 1933 г. по принцип била посветена в световен мащаб на засилени изследвания на атмосферата. Оказало се, че от Балканския полуостров нямало кой да предава информацията. Именно затова Цар Борис III активно се ангажирал с построяването на наблюдателница. Според документите той разрешил да се строи на "негови собствени места", да се предават по неговата телефонна линия резултатите от наблюденията, дал парични помощи и два хелиографа. Парични средства за изграждането на станцията добавили още туристи и широката българска общественост. Наблюдателницата е проектирана от архитектите туристи Панайот Калчев и Генчо Скордев и е построена от трудоваци и военни.

Цветелина Узунова: "На 2 октомври 1932 година, когато е било официалното откриване от името на цар Борис III слово произнася д-р Иван Буреш, който е по това време е бил директор на Царските природонаучни институти. Та той казва в словото си, че завещава тази станция на поколенията за чиста наука и че нейният интернационален смисъл ще разнася доброто име на България из цяла Европа".

Наблюдателницата е осветена от трима свещеници, имало изпълнения на самоковския хор, присъствали и представители на Негово Величество. Станцията била призната за държавен институт, а на наблюдателя била осигурена заплата от Дирекцията по метеорология. Така затворената днес по неясни причини метеорологична станция всъщност се оказва рожба на благотворителната дейност на царската фамилия и българското общество.