Заместник-главният прокурор и кандидат за главен прокурор Иван Гешев подаде във ВСС Концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България. Концепцията ще бъде публикувана на сайта на ВСС в срок до три работни дни от постъпването ѝ.