Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира строителната площадка на пречиствателна станция за отпадъчни води във Видин. Заедно с кмета Огнян Ценков подписа договор за безвъзмездно финансиране от близо 18 милиона лева по Оперативна програма „Околна среда“.

Видин

Пречиствателната станция е сред така наречените „фазирани“ проекти, които трябваше да бъдат завършени през предишния програмен период, но има решение на Европейската комисия да бъдат продължени. Той е етап от целия проект за водния цикъл на Видин, който е на стойност 72 милиона лева.

Изпълнени са едва около 30-40% от дейностите по проекта за пречиствателна станция, каза министър Василева. С реализирането му ще бъдат изпълнени екологичните изисквания.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Важно е, защото отпадъчните води, които се събират на територията на Видин се заустват директно в Дунава. Това е чувствителна зона от гледна точка на екологичните изисквания. Много е важно да се пречистват водите и до степен такава да се осигурява не само химично и биологично пречистване, но и да се отнема азота и фосфора в отпадъчните води.