За днес е насрочено Общото събрание на съдиите от Върховния касационен и Върховния административен съд. На него трябва да бъдат избрани двама съдии в Конституционния съд от квотата на съдебната власт.

В сряда изтече крайният срок за номиниране на претендентите. 10 са издигнатите кандидатури - пет от Върховния касационен и пет от Върховния административен съд. Съставът на Конституционния съд се обновява през три години с четирима съдии. Тази година парламентът и президентът избират по един, а двама влизат от съдебната квота. Новоизбраните четирима ще положат клетва на 13 ноември. Досега е ясно, че парламентарната квота ще бъде попълнена от Красимир Влахов.