Изборният процес беше спрян заради жалба на двама от наблюдателите вътре. Те са изразили несъгласие с начина, по който протича изборния процес. Гласуването беше спряно, защото избирателите масово влизат с предварително попълнени декларации, сгънати и скрити в дрехите им. Заради това секционната избирателна комисия проверява всички, които влизат, за предварително попълнени декларации. В същата секция има и още едно сериозно нарушение. Раздадени бяха вестници, в които на първа страница има лицата на двама политически лидери.

Анонимен човек е донесъл цяло тесте с вестници, които бяха разграбени за минути от хората. На първа страница на двата вестника има двама политически лидери. Има информацията че, тези вестници са транспортирани към Кърджали с автобусите с наши изселници.

Масово хората тук влизат с предварителни попълнени декларации. Масово те заявиха, че не знаели, че трябва да се попълват на място и се опитваха да ги внесат в избирателните секции. На няколко места има хора, които попълват декларациите на изселниците, което е забранено.