Одобриха варианта за изграждане на магистрала "Струма" през Кресненското дефиле. На заседание Висшият експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите избра т.нар "Източен вариант".

Според него автомагистралата ще бъде разделена на две ленти, като пътуващите от София към Кулата трябва да преминават по сегашното трасе на главен път Е-79, а в обратна посока към София ще бъде изграден нов двулентов път - високо в планината. Експертите са се съобразили със значителния брой становища и възражения по различните варианти на трасето. Взети са предвид и резултатите от проведените обществени обсъждания и заключенията на независимите експерти, и оценката по Натура 2000.