100 години след началото на организираното масонско движение в България, на книжния пазар у нас излиза документален сборник, посветен на най-известни личности в българското масонство. Автор е историкът Божидар Савов. През 2017 се навършват и три века от създаването на Великата ложа на Англия, а Велико Търново не е избрана случайно за премиерата на книгата.

Велико Търново

След задълбочени проучвания и анализи авторът Божидар Савов разкрива безспорни доказателства, че видни интелектуалци и възрожденци като Захари Стоянов, Константин Стоилов и професор Алесандър Станишев са били масони.

Божидар Савов:Може да се каже, че това са духовният елит на българското общество, след Освобождението. Много известни личности, свързани с политиката, с културата, с религията, които са обединени от факта, че са били масони.!"
Георги Чакъров: „За първи път ще се открехне завесата пред нашето общество. Те ще видят конкретни лица, които дори не са подозирали, че са масони .Много от тях са и от Търново и от региона.!"

Божидар Савов разказа още, че през годините ролята на масоните е ключова за решаването на много политически и дипломатически въпроси, които формират България като свободна и независима държава.

Божидар Савов„Масоните имат значителен принос за Съединението на България. Голям е приноса им за смекчаването на Нюйския договор, несправедливия Нюйски договор!"
Георги Чакъров„Много от тях ще бъдат видени и в друга светлина и освен историческа памет, един дълг от нас към тях като граждани!"

След премиерата на книгата „100 най-известни личности в българското масонство" във Велико Търново, тя ще бъде представена и в други градове на страната и чужбина.