Първият по рода си "Годишникъ" на дясната платформа "Консерваторъ" обобщава последните няколко години в обществения, политическия, икономическия и културния живот.

Основната цел на изданието е да се повиши нивото на обществения дебат, а темите в него са свързани с бъдещето на България и Европа, проблемите в икономиката, атомната енергетика. Книгата ще бъде разпространена сред 999 души, които според авторите могат да повлияят на ситуацията в България. След Коледа изданието ще бъде достъпно и на сайта на платформата.