Над 650 паркоместа с улично осветление ще бъдат изградени в крайбрежната зона на Варна. Съоръжението е част от инвестиционния проект "Алея Първа". 4 милиона лева ще бъдат вложени от частния инвеститор в проекта за зони за паркиране, кръгово движение, тротоари, озеленяване и изграждане на необходимата инфраструктура в крайбрежната зона на града.

Варна

Идеята на проекта е движението на автомобили да се изнесе в основата на укрепения скат към входа от спирка „Почивка“. Там ще се изградят и паркоместата, за да може Крайбрежната алея да се ползва само от пешеходци и колоездачи.

Ивелина Шабан – инвеститор
„Паркоместата ще бъдат изпълнени напречно и ще бъдат обградени с тротоар с широчина метър и половина. По цялата алея е предвидено да се направи съответното озеленяване, осветление – икономично.“

Паркоместата ще бъдат безплатни, като се осигуряват такива и за хора с двигателни проблеми. Инвестицията е част от проекта „Алея Първа“, който започна през 2009 година.

Милко Близнаков – инвеститор
„Неговата цел е да създаде нов облик на крайбрежната зона чрез една цялостна рехабилитация на зоната, изграждане на подходяща инфраструктура, изпълване с дейности, които да привлекат много гости и граждани на Варна целогодишно.“

Изграждането на паркингите започва следващата седмица и ще продължи три месеца, което ще засегне и активния сезон.

Ивелина Шабан – инвеститор
„Изкопните дейности ще бъдат изпълнявани само и единствено на територията зад огражденията, т.е. на строителната площадка. Няма да бъде затваряна Крайбрежната алея."

Инвеститорите очакват да открият обновената крайбрежна зона в Деня на Варна – 15 август.