Общинските съветници гласуваха община Пловдив да вземе 2 милиона лева безлихвен заем от държавното предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Парите ще се използват за изграждане на второ депо в Завода за преработка на неопасни отпадъци в село Шишманци.

Шишманци, Раковски

Изграждането на съоръжението ще струва над 13 милиона лева, които трябва да осигури община Пловдив, макар че в консорциума, който го управлява, членуват още 8 общини. Причината е, че 94% от отпадъците се генерират на територията на града, обясниха от местната власт. Затова и Пловдив ще бъде единственият бенефициент на средствата.

Следващата седмица предстои Общо събрание на консорциума, на което ще се обсъди вдигането на таксата, която внасят останалите общини. Изграждането на второ депо в екозавода в Шишманци се налага, защото капацитетът на първия котлован е почти запълнен.