12 млади бели щъркела, отгледани и излекувани в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора, бяха пуснати на свобода край язовира на старозагорското село Опан. Там има благоприятна среда за оцеляването им.

Белите щъркели, настанени в Центъра са били попаднали в беда - падане от гнездото, токов удар, неблагоприятни атмосферни условия, оплитане във въже, бракониерство или нараняване от хора. Птиците са излекувани и експертите на Зелени Балкани са преценили, че вече могат самостоятелно да осигуряват храната си.

Христина Клисурова - "Зелени Балкани": Пристигнали са от цялата страна. Обикновено са птици, които по-една или друга причина са загубили семействата си, но и голяма част от тях са и с увреждания, са били с увреждания. Към момента всички те са здрави.

На всеки от щъркелите беше поставен специален пръстен, който носи информация за птицата.

Христина Клисурова - "Зелени Балкани": Този пръстен е като паспорта на птиците - показва, носи със себе си информация къде е била намерена птицата, къде е освободена и ако някой ден някой намери пръстена, ние можем да проследим миграцията на тези птици.

Само за последния месец Спасителният център пусна на свобода 33 излекувани бели щъркели.