Родителите трябва от 28 до 30 юни да запишат детето си в училището, в което е прието или ако не са доволни от първото класиране да участват във второто. При това децата могат да се движат само нагоре според написаните желания и бала, който имат. Ако балът им не е достатъчен за по-предно класиране остават на същото място.