Символиката на женските накити е показана в най-новата експозиция на Националния исторически музей (НИМ). Красотата и разнообразието на над 500 предмета показват майсторството на българските златари през вековете. Колекцията, собственост на Антонио Василев, може да бъде разгледана до 1 февруари 2020 г.

Спомен от незапомнени времена, когато златото създава магия, а красотата му е част от женската красота.

Доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ: Има магия, в това че по-голямата част от материала, който се използва - златото, среброто, скъпоценните камъни, различните минерали, всичко това има своя функция - едното предпазва от болести, другото предпазва от зли очи.

С пръстени момите предричат, с пафти - пазят своята утроба, с гривни заключват телата си от злите сили, а накитите за глава носят като амулет.

Украшения с християнски светци и орли, символизиращи връзката между земята и Бога също са част от изложбата. Но най-ценният експонат в нея е джобе (елек) със златни нишки. Предполага се, че е изработено в началото на ХХ век за детето на изключително високопоставен и заможен албанец.

20 години ще изминат, докато Антонио Василев събере магичната колекция.

Антонио Василев, колекционер: Публиката, която ще посети, може да се наслади на накитите на българската жена, правени от майстори, които са си влагали душата в тези предмети. Тяхната красота се намира в тяхната изработка.

Изложбата ще остане в Националния исторически музей до началото на февруари.