С изложба, посетена на изданията на българските читалища националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" отбелязва Деня на народните будители. Официалното откриване е в 17 ч.

Какво можете да видите в нея - вижте прякото включване на Айше Сали.