Измеренo e завишение на фините прахови частици във въздуха в Пловдив, но са в допустимите норми, каза експертът от ИА по околната среда и водите в Пловдив Донка Караджова.

Това е нормално за началото на зимния сезон, добави тя.

Нивото на замърсяване е съпоставимо и няма крайни и централни квартали. Има позиционирани и подвижна станция за измерване на замърсяването. Атмосферните условия в града са специфични, което води до повишаване на праховите частици, каза още Караджова.

Донка Караджова: През последните две седмици има завишения на нивата на фините прахови частици, има превишение на среднодопустимата норма, но не са високи стойностите. Имаме по 60-70 микрограма на метър кубичен, което за началото на зимата не са толкова високи стойности.

Сред пловдивчани има едно недоверие и дори подозрение, че показателите на ФПЧ, измерени в двете официални станции в Пловдив, не разкриват истинската картина на замърсеност в града. Това е един от основните мотиви на граждански организации да сигнализират европейските институции.

Преди 7 години беше заведен колективен иск за мръсния въздух, който пловдивчани са принудени да дишат като резултат от бездействието на институциите. След като на първа и втора инстанция екоинспекцията в Пловдив и местната власт бяха оправдани, трябваше Върховният касационен съд да се произнесе. Към този момент делото е спряно и се чака тълкувателно решение, което да изясни два въпроса – общите или административните съдилища са компетентни да гледат дела за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз и по кой ред трябва да го правят.

Михаил Екимджиев, адвокат: Тълкователното решение не засяга съществото на казуса за ФПЧ, то е за процедурния ред, по който трябва да се разгледа делото и да, от тази перспектива има възможност делото да бъде преразгледано, но без указания за това как да бъде решено по същество. Възможно е към изгубените 6 години да бъдат прибавени още няколко, защото очевидно и българските съдилища не се чувстват особено съпричастни към тази обществено значима кауза.

Според адвокат Екимджиев въпреки програмите за подобряване чистотата на въздуха, които админстрацията разписва на хартия, реални стъпки в тази посока не се правят.

Михаил Екимджиев: Пловдив, който е един прекрасен град, се проектира като град гостоприемен към колите и враждебен към хората.

Безспорен е фактът, че през последните години се оптимизира почистването на улиците. Въпреки че постоянно се модернизират машините на „Чистота“, в момента обичайна гледка по улици и паркове е издухването на листата, което е съпроводено с облаци прах. За това сигнализират и самите граждани.


София е сред градовете с най-мръсен въздух в Европа

София е сред градовете с най-мръсен въздух в Европа

София е една от 14-те зони с най-силно замърсен въздух в Европа. Данните бяха изнесени от Дирекция "Околна среда" на Европейската комисия по време на...

Програмата на община Пловдив за следващата година предвижда около 30 млн. лева за мерки, свързани с подобряването качеството на въздуха. Пловдив е сред градовете, които ще получат европейско финансиране за подмяна на битовото отопление.

Елена Найденова, експерт в отдел „Екология“ община Пловдив: Най-вероятно между 3 и 5 хиляди лева би струвало на едно домакинство промяната на неговото горивно съоръжение. Ние ще разчитаме на пари от ОП, но ще се опитаме и ние да отделим средства за тази цел.

В града между 30 и 40 хиляди души използват печки на твърдо гориво, които са един от основните замърсители на въздуха през зимата.

До края на тази година вероятно ще станат ясни критериите, по които ще се кандидатства за подпомагане. С европейски средства ще бъдат закупени климатици, екологични печки или ще се изградят газови инсталации. Един от основните показатели при кандидатстването ще бъде сградата да бъде енергийноефективна. Ще бъдат проведени и няколко информационни кампании за гражданите, които изявят желание да се включат в програмата.

И докато община Пловдив се опитва да реализира на практика разписаното на хартия, отговорност на самите граждани е да се информират, за да знаят какви мерки може да вземат в дните с прекомерно увеличение на ФПЧ във въздуха. За това помага и една алтернативна система от датчици, разположена в Пловдив и региона.

На сайта airbg.info всеки от нас сутрин може да проследи какви са нивата на ФПЧ – ПМ 10 и ПМ 2.5 и да избере как да опази здравето си. 73 датчика подават информация в реално време. Проектът, в които участват доброволци, работи вече близо две години у нас и е част от един глобална инициатива, стартирала в германския град Щутгард.

Валентин Драгнев: Развиваме изключително гъста мрежа от датчици, нещо, което няма как да стане с професионални станции, защото в крайна сметка ако ние имаме две станции, какъвто е случая в Пловдив, те са едни частни случаи, но ние показваме картината за града и за различните райони. Решението на проблема за чистотата на въздуха не стои единствено и само в държавата и общината, тя стои в съзнанието на всеки човек. Ние нито искаме да контролираме, нито да конфронтираме по-скоро изявяваме някаква гражданска активност, изявяваме някаква стойност за благополучието на всички ни.

Лекарите съветват да бъдем особено предпазливи, когато става въпрос за деца и хора с хронични белодробни заболявания, но и тези със сърдечно съдови проблеми.

Д-р Силвия Новакова, алергорог: ФПЧ оказват ефект не само върху хората с белодробни проблеми като астма и обструктивна болодробна болест, но са особено опасни за хора които имат сърдечни проблеми, които могат да доведат до спазъм на кръвоносните съдове, недостатъчно кръвоснабдяване, повишават пулса и повишават риска от инфаркт на миокарда.

Информация за нивата на ФНЧ в Пловдив може да получавате и на сайта на екоинспекцията в Пловдив.

Вижте още по темата във видеото.