Най-много се е увеличил експортът на горива и минерална вода. Извън Европейския съюз основни партньори на България остават Турция, Китай и Русия, показват данните на НСИ.

До края на февруари 2019 г. България е увеличила средно износа си на стоки с близо 14% спрямо същия период на миналата година. Към страните от Европейския съюз експортът е нараснал с 17,4 на сто на годишна база. Най-голям е ръстът в секторите - горива и напитки. В същото време намалява износа на мазнини и масла от животински и растителен произход.

Най-големи партньори на България остават Германия, Италия и Румъния. Общата стойност на износа към общността е над 3,1 млрд. лева.

Износът към трети страни от България се е увеличил с 10,4 на сто за година до 1,4 млрд. лева. Най-големи търговски партньори на страната остават Турция, Китай, Сърбия и Русия. Най-голям е ръстът на масла от България, а най-голям спад НСИ регистрира при износа на храни.

Външнотърговското салдо на страната ни остава положително. Увеличение има и при вноса от европейските държави, така и от трети страни. Средно за ЕС вносът се е увеличил с 11% на годишна база. Най-много страната ни внася от Германия, Италия и Румъния. Извън Европейския съюз основно вносът идва от Русия, Турция и Китай. Увеличението на вноса от държавите извън ЕС е средно 8,6 на сто на годишна база.