Очаква се след юни продажбите на електроенергия зад граница да скочат още повече заради премахването на такса за износа.

Износът на електроенергия от България се е увеличил с над 42% за първите четири месеца на годината. Това показват данните на Електроенергийния системен оператор. Според справка на държавната компания до края на април производството на ток е нараснала с над 6%. Потреблението в страната обаче е нараснало символично - с близо 2 на сто.

Най-много ток в страната продължават да произвеждат базовите централи - АЕЦ "Козлодуй" и тецовете. За първите четири месеца на годината те са увеличили производството си с близо 13%. По-сериозен е и ръстът на производство на ток от малки възобновяеми енергийни източници - фотоволтаици, вятърни централи и централи на биомаса. Те са увеличили предлаганите количества с 15 на сто.

Изненадващо водноелектрическите централи сериозно намаляват производството си с близо 40 на сто, спрямо година по-рано.

От вчера в планов годишен ремонт е един от двата работещи блока на АЕЦ "Козлодуй". Освен че ще бъде подменено горивото му, ще бъдат извършена и модернизация, която ще позволи на блока да работи с капацитет 104%.

Очаква се ремонтът да приключи в средата на юни. Дотогава най-големият производител на електроенергия в страната ще бъдат топлоелектрическите централи (виж графиката).

Очаква се до края на годината да продължи както нарастването на производството на ток у нас, така и износът. От юни ще отпадне таксата за износ на български ток, което ще увеличи експорта.