Според данни на Електроенергийния системен оператор до 3 февруари износът на ток за съседни държави се е увеличил с над 199%.

Износът на ток от България се е увеличил със 199,72% за година до 3 февруари, показват данни на държавния Електроенергиен системен оператор. Увеличението се дължи най-вече заради нарастване на износа за Турция. Справката за текущия енергиен баланс отчита ръст на производството на електроенергия с 12 на сто, докато потреблението се е увеличило с близо 5%.

Държавата отчита, че увеличеното производство се дължи най-вече на базовите за страната мощности - АЕЦ и ТЕЦ. В същото време големите възобновяеми енергийни централи са намалили производството си с над 3 на сто. Увеличение има единствено за ВЕИ мощностите включени към доставчиците на ток, които осигуряват електроенергия за битовите потребители и дребния бизнес.