Изолация на Гимназията по битова техника в Пловдив се срути тази сутрин. Пострадали ученици и преподаватели няма въпреки че по това време в училището е имало деца.

Пловдив

Учебният процес няма да се прекъсва. Средства за възстановяване на изолацията ще се осигурят от бюджета на училището или от Министерството на образованието в зависимост от сумата необходима за ремонта.