Община Русе възстановява изоставен от години водоем, който се намира близо до езерото край село Николово. От години язовирът е затлачен, защото е лошо стопанисван. За да не създава опасност през този сезон, водата от него е източена.

Николово, Русе

Доскоро, макар и само по документи, водоемът принадлежеше на института „Образцов чифлик”. След като Община Русе успя да го придобие, източи водата от него, защото е каскадно свързан с езерото край Николово и създаваше рискове от наводнения. В бюджета за следващата година ще бъдат заделени средства за ремонта на изпускателя, стената и преливника на язовира.

Пламен Стоилов – кмет на Община Русе
„Чистим тинята, наносите. Свеждаме го до работна дълбочина и обем. Трябва да го засеем със зърнена култура, наесен се жъне и 2018 можем да смятаме, че тоя язовир го пълним и го зарибяваме.”

Предвижда се местността да се превърне в зона за отдих и спортен риболов, а хората, които живеят тук, се надяват най-накрая да имат асфалтиран път.

Йорданка Петрова
”Дано оправят пътя, че ние сами сме го правили и насипали с камъни. Зимата не може да се мине тук.”

Освен нов път, при облагородяването на района се предвижда и изграждането на велоалеи.