Председателят на Държавна агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова посрещна на Летище София 8-месечно българско бебе, изоставено във Великобритания. Момиченцето беше придружавано и предадено от представители на британските социални служби, проследявали до момента полаганите грижи за него.

Държавната агенция за закрила на детето работи по случая от месец март 2018 г. след получена информация от Посолството на Република България в Лондон за изоставено бебе от българска гражданка. Експертите извършват детайлно проучване на случая.

За съжаление, се установява, че майката и нейните близки не желаят да се грижат за него. Затова първоначално то е настанено в приемно семейство на територията на Великобритания. След решение на компетентния съд там, детето се завръща в България и за него е предприета мярка за закрила "настаняване в приемно семейство". Предстои момиченцето да бъде вписано в регистъра за осиновяване в страната ни.

Най-вълнуващият момент за всички беше този, в който приемната майка взе бебето в ръцете си. Тя с трепет очаква неговото пристигане от няколко месеца и вече е приготвила всичко необходимо за отглеждането на момиченцето. Това е третото бебе, за което жената ще се грижи със съпруга си. Предишните две деца вече са осиновени и са щастливи с новите си родители.