След 1 септември 2019 г. ще започне изплащането на еднократната помощ в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните стопанства, съобщиха от Агенцията за безопасност на храните.

Право на обезщетение заради африканската чума по свинете имат стопанствата в 20 км санитарни зони около индустриалните ферми и тези, определени с висок епизоотичен риск.

Ще бъдат подпомогнати собственици, които отглеждат до пет прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип ,,лично стопанство", които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Те трябва да бъдат включени в списък, изготвен от кмета на населеното място до 26 август 2019 г.

Заявленията за обезщетение се подават в кметствата. Те са по образец, в който всеки собственик декларира, че е усвоил доброволно месото. За да се възползва от помощта той трябва да е извършил почистване и дезинфекция. Собственикът трябва да заяви, че няма да отглежда прасета в стопанството си за период най-малко от 12 месеца след последната дезинфекция.

Сменят терена за загробване на 4500 прасета в Караманово

Сменят терена за загробване на 4500 прасета в Караманово

След протест сменят отново мястото за загробване на животните от свинекомплекса в русенското село Караманово. 4500 животни ще бъдат унищожени.