Държавен фонд "Земеделие" изплати на розопроизводителите близо 2 млн. лева по схемата за минималната държавна помощ de minimis, съгласно Регламент номер 1408/2013. Субсидиите са преведени на 852 земеделски стопани, съобщиха от фонда. Подпомагането се предоставя на площ, за покриването на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.

Ставката в размер на 515 лв. на хектар е определена от Министерство на земеделието след подаване на заявления за участие по схемата.

Общият размер на помощите de minimis, които един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е до левовата равностойност на 15 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Розопроизводството има съществено значение както за националната икономика, така и за престижа на България в международната търговия с натурални етерични масла, посочват още от фонда.