140 деца от седем училища в Пазарджик ще бъдат обхванати в проучване за тенденцията за свръхтегло при първокласниците. Изследването е в рамките на инициативата на Световната здравна организация за наблюдение на затлъстяването при децата.

Пазарджик

Проучването се осъществява от експерти от Здравната инспекция в Пазарджик и включва измервания на ръст и тегло и анкетно проучване. От своя страна учебните заведения също ще предоставят информация за училищната среда. Изследването се провежда паралелно от останалите регионални здравни инспекции в страната и ще продължи до края на май.

Общия брой на първокласниците, които попадат в проучването, е 3500.