Започна изслушването на кандидатите за генерален директор на БНТ. Днес Съветът за електронни медии изслуша концепциите на първите трима кандидати за поста - Сашо Йовков, Валерий Тодоров и Тома Иванов. Утре концепциите си ще представят Иван Гарелов, Константин Каменаров и Емил Кошлуков. След изслушването, в сряда СЕМ трябва да гласува и да избере нов директор с мнозинство.

Надграждане и приемственост при управлението на БНТ - концепцията на Сашо Йовков   
Сашо Йовков, кандидат за генерален директор на БНТ: Онова, с което ние ще се различаваме и ще продължаваме да се различаваме от комерсиалните телевизии - това ще бъде доверието, което до този момент БНТ е спечелила. Зрителят вече не е пасивен участник пред ТВ екран. БНТ 2020 трябва да бъде вече в едни модерни стандарти - ful HD, мултиканална, мултимедийна - телевизия на зрителите, телевизия на всички нас - обща за всички, своя за всеки.

В своята концепция Сашо Йовков застъпва създаването на спортен канал, на канал за култура и образование, запазване и доразвиване на HD канала и технологично обновление на БНТ 2. Според него са необходими промени в Закона за радиото и телевизията и включването в този закон на интернет-пространството, което все повече е проводник на фалшиви новини.

Телевизия на новия зрител - концепцията на Валерий Тодоров 

И за да привлече точно тези зрители, според него БНТ не трябва да догонва, а да изпреварва като заложи на съдържание чрез по-малки форми, по-голямо разнообразие, по-добра организация.

Валерий Тодоров - кандидат за генерален директор на БНТ: Смятам, че бъдещето на телевизията е в многообразие на съдържанието, в съдържателния плурализъм и същевременно с използването на най-модерните, съвременните технологии. Към Дирекция "Техника" смятам, че трябва да се развие направление, което да се занимава с иновации. Предвиждам създаването на една нова дирекция БНТ УЕБ, съответно и развитието на един нов канал, който ще бъде телевизионен плеър, мултимедия, нова хибридна платформа с възможности за платен и свободен достъп до съдържанието.

Валерий Тодоров би създал и редакция "Нови медии", която да работи за привличането на младата аудитория, както и Балкански кореспондентски пункт. Особен акцент постави и на отразяването на културни събития в програмите на БНТ и най-вече в ефира на БНТ 2.

Приемственост, екипност, диалогичност - концепцията на Тома Иванов

Според него трябва да бъдат привлечени към зрителската аудитория хората, които са преситени и въобще не гледат телевизия. Тома Иванов си е поставил и срокове за реализация на управленската програма.

Тома Иванов - кандидат за генерален директор на БНТ: До един месец от стъпването ми в длъжност трябва да се изгради основният управленски екип. 12 до 36 месеца - ще се работи за достигане на следните поставени цели. Първо, ликвидиране на бюджетните дефицити, второ поне двойно повече зрители спрямо началото на управленския период. Трето, поне 25% повече приходи, спрямо бюджетната субсидия. И на последно място аудитория доверяваща се все повече на излъчваните послания по БНТ.

Според Тома Иванов е необходимо и създаването на обществени съвети по примера на немските телевизии, които да оказват влияние само върху планирането в перспектива на телевизионното съдържание.

Утре концепциите си ще представят Иван Гарелов, Константин Каменаров и Емил Кошлуков. След изслушването, в сряда СЕМ трябва да гласува и да избере нов директор с мнозинство.