Изтича срокът, в който граждани, организации и други заинтересовани лица могат да внасят предложения до Столичната община за изменения на програмата за повишаване на качеството на въздуха в София.

София

Документът с мерките, които администрацията планира да предприеме, беше публикуван на сайта на общината преди месец. В началото на годината данните от измервателните станции често показваха, че нивата на замърсяване на въздуха с фини прахови частици са няколко пъти над допустимото.

Мерките в програмата до 2020 г. предвиждат в дните с високо замърсяване на въздуха да бъде ограничавано движението на дизелови автомобили, ограничаване на скоростта в централната градска част и временно въвеждане на безплатен градски транспорт.