Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" започна извънредни проверки за незаконен добив на инертни материали от речните корита. Освен традиционните методи, експертите вече използват и дронове за установяване на нарушителите. Новата техника се използва както за проверки на труднодостъпни райони, така и за изненадващи инспекции по река Марица.

Вижте репортажа на Деница Торньова и Александър Алексиев.