Една прекрасна възможност да спрем да говорим за агресия в училище - неформално образование за щастие предлага един много находчив начин да презареди образователната ни система и да се справи с проблемите в общуването в училище въведе в няколко училища на Стара Загора "часове за щастие". Часове за щастие означават точно това - специално разработени методи и подходи, които възпитават децата да искат да бъдат щастливи. Проектът е специална селекция, подкрепена от работилница за граждански инициативи. С часовете по щастие в седмицата, белязана от 24 май, започваме нашата поредица "Извънредни уроци".

Стара Загора