Ако имате ненужни дрехи и обувки, може да помогнете на нуждаещи се хора, ако ги поставите в контейнерите на Столична община, разположени на различни локации в София. Техният брой се увеличава и те вече са 72 на брой.

Вижте повече подробности в прякото включване на Тереза Ставрева и нейния събеседник Петър Трайков, директор Дирекция "Управление на отпадъци" към Столична община.

Отпадъците от тези контейнери се събират разделно, те отиват на първо място за повторна употреба - около 62%, което е доста висок процент, 15% се рециклират и другите 22 отиват в инсталации за изгаряне с усвояване на произведената енергия, обясни Трайков.

Всяко едно нещо, което представлява аксесоар или дреха, може да намери приложение, допълни той.

За съжаление, често се случва да има набези, около контейнерите, така че гражданите се призовават да оставят ненужните си дрехи и текстил добре опаковани и винаги вътре в контейнера, никога в близост до него.

Вандали разбиват контейнерите за дарения на дрехи и текстил в София

Вандали разбиват контейнерите за дарения на дрехи и текстил в София

Зачестяват случаите на набези над контейнери за събиране на текситлни дарения в София, сигнализират от БЧК. За целта част от съоръженията вече са прем...