Пореден случай на пожар с коледна украса. Съвети как да познаем качествените гирлянди на пазара даде за зрителите на "Денят започва" Мирослав Йотов от Агенцията за метрологичен и технически надзор. Всички светещи лампички, които купуваме, трябва да имат поставен знак за съответствие C, което означава, че продуктите са изпитани и отговарят на европейските изисквания за безопасност. Задължително трябва да има обозначена IP защитата на това изделие в случай, че е предназначено за работа навън - трябва да може да се види както на кутията, така и на самото изделие.

От 2007 г. продължава кампанията за безопасност на тези стоки на Агенцията за метрологичен и технически надзор. Над 230 проверки на артикули са направени в търговската мрежа, като при 53 липсва поставен адрес на производител, което прави трудно разследването при инцидент.