Хората, които имат акции от масовата приватизация, освен да се разпореждат с тях, имат право и на дивидент за пет години назад. Подобен доход се полага, само ако дружеството е било печелившо и са раздавани дивиденти.

Какво още можем сами да направим, за да разберем дали печелим нещо от боновата си книжка, вижте в следващия материал на Цветелина Катанска.

Преди да отидете при инвестиционен посредник, за да проверите стойността на боновата си книжка, е добре да се разровите из семейните архиви, защото там може да има достатъчно информация, съветват експерти.

Николай Митанкин, директор „Връзки с инвеститорите“ в инвестиционно дружество: Най-важният документ е депозитарната разписка. На нея нормално пише, че човек има 25 акции с номинал 1000 лева всяка. Ако се намери боновата книжка, тя се отваря на втора страница и се гледа на втория ред - във „внесени във фонд“ има един код. Той е на кирилица и завършва с 1. Този код може да се вкара в търсачката в интернет, веднага ще излезе кой е бил този приватизационен фонд и оттам нататък пак чрез интернет може да се получи достатъчно информация дали трябва да се ходи директно при инвестиционен посредник.
Какво искате да научите за боновите си книжки?

Какво искате да научите за боновите си книжки?

След масовата приватизация през 1996 г. на всеки български гражданин се полагаха по 25 000 бона, раздадени под формата на бонови книжки. 12 години сле...

Може да изчислите и ориентировъчната си печалба.
Николай Митанкин, директор „Връзки с инвеститорите“ в инвестиционно дружество: В интернет може да намерите борсовата цена - котировките - курс купува, курс продава на тези акции и да си направите сметка има ли смисъл. Това, че на старата депозитарна разписка пише, че човек има например 25 акции, днес може да не е така, може холдингът да е увеличавал капитала си със собствени средства.

За това също има информация в интернет. Ако видите, че притежавате акции от печеливши компании, трябва да се обърнете към инвестиционен посредник. Списък с всички инвестиционни посредници има на страницата на Комисията за финансов надзор.

Николай Митанкин, директор „Връзки с инвеститорите“ в инвестиционно дружество: Това са така наречените финансови брокерски къщи и всички банки. Почти всички банки имат права на инвестиционни посредници, но не всеки клон на банката работи като инвестиционен посредник.
Боновите книжки може да се проверяват чрез инвестиционен посредник

Боновите книжки може да се проверяват чрез инвестиционен посредник

Многото въпроси и зрителски интерес, който предизвика темата за боновете от масовата приватизация, е причина да продължим тази тема в новините и на са...

Г-н Митанкин обръща специално внимание на три факта, които хората трябва да знаят.

Николай Митанкин, директор „Връзки с инвеститорите“ в инвестиционно дружество: Нека зрителите да знаят, че законът забранява сделките с подобен род ценни книжа да се извършват извън офиса на посредник. Никой не може да дойде и да ви звънне на вратата и да ви предлага покупко-продажба на акции или той да ви заведе при инвестиционния посредник - не се доверявайте на такива хора. Таксата при продажба на акции е 2%. Добре е това да се знае, защото може да има опити за измами.

От инвестиционният холдинг обясняват още, че дивидентите на акционерите се пазят по пет години. Давностният срок започва да тече от датата, от която офицално се изплащат дивиденти. В момента не е уредено в закона дали може да си получите дивидента дистанционно, в друг град различен от седалището на холдинга. Това зависи изцяло от политиката на съответното дружество.