Кога едно дете трябва да каже първата си дума? Как родителите могат да подпомогнат проговарянето? Има ли признаци, които подсказват, че детето в ранна възраст има проблеми с комуникацията и кога трябва да се потърси съвета на специалист? Отговор на тези и още въпроси дава обучението за родители в Карин дом ”Как да стимулираме проговарянето на нашето дете."

Варна

Обучението на родителите ще премине под формата на свободен разговор, с много симулации и ролеви игри.

Зорница Атанасова - директор на обучителния център в Карин дом: Те ще бъдат в ролята на деца. Заедно ще общуваме, ще играем и ще им подскажем много, много идеи за това как да се научат да общуват със своите деца. Има дечица, които никога не биха могли да говорят, но те трябва да се научат да общуват. Затова за нас е важна функционалната комуникация, на която ще акцентираме.
Николета Йончева - логопед в Карин дом: Има различни идеи за сензорни занимания. Ще помогнем на родителите да разберат как да наблюдават своето дете, как да правят стъпки за неговото развитие.

Според логопедите и психолозите в Карин дом, през последните няколко години този вид тематични срещи печелят все повече доверието и интереса на родителите.

Николета Йончева - логопед и обучител в Карин дом: Родителят сам си усеща своето дете. Когато се усети неуверен или има някакви притеснения, трябва да потърси подкрепа от специалист. Има много данни за това кога трябва да започне да говори детето, какъв вид общуване да има, но всяко дете се развива по различен начин. Затова, ако имате притеснения, потърсете подкрепата на специалист, логопед или психолог, който работи с деца в ранна детска възраст.

Обучението за родители ще бъде през месец май, с предварително записване чрез специален формуляр, публикуван на фейсбук страницата на Карин дом.