Как е изглеждал всъщност Христос - британски експерти по съдебна медицина и криминология създадоха образ, който се различава значително от онзи висок, светлокос човек, каквито са изображенията на иконите и в библията.

Учените са използвали описанията, дадени от Юда на войниците, за да разпознаят Христос. Базирали са на рентгенови снимки на семитски черепи от Галилея, предоставени им от израелски археолози. Според тази поредна версия за Христос, той е бил и малко над метър и петдесет и по-силен физически, отколкото е обичайната представа.