Какво всъщност представлява така нареченият "Европейски семестър"?

В началото беше ... еврозоната! От държавите, влизащи в нея, както и потенциалните страни-членки се очакваше да намалят дефицита си до 3% от брутния вътрешен продукт, а нивата на дълга да не надхвърлят 60 на сто. Целта беше да няма повече финансови кризи и да се гарантира стабилност. До тук добре.

Но после дойде кризата от 2008 година. Изведнъж стана ясно, че не всички страни са спазвали горните изисквания. Затова през 2010 година Европейският съюз разработи нова стратегия за растеж. Тя целеше по-добра координация на националните политики в бюджетната сфера, в заетостта и като цяло – в ръста на икономиката.

Какво значи това и как става? – Вижте във видеото на EuroparlTV

Още от EuroparlTV

БЕЛЕЖКА: (ако не се зарежда автоматично) от менюто долу вляво изберете надписи на български език