Предприемачи, иноватори, изследователи и създатели на политики обсъждаха в София възможностите за успешен бизнес в рамките на Европейския съюз. България бе домакин на международна конференция на високо равнище.

Европа се нуждае от иновации. И затова ще ги подкрепи. С 50% се увеличава финансирането им от Европейската комисия в сравнение с предишния период. Над 100 милиарда евро ще бъдат инвестирани през следващите 7 години.

БНТ: Какви проекти би подкрепила Европейската комисия?

Жан-Ерик Паке - ген. директор на Дирекцията за изследвания и иновации на ЕК: Всяка значима иновация. Но ще ви дам и пример - имаме желание да подкрепим разработки в областта на храните и продоволствените системи. Разбира се, изследвания в областта на климатичните промени.

Това е най-амбициозният план, предлаган някога от Комисията. Финансирането не е разпределено по държави или региони. Затова е важно българските иновативни компании, университети и изследователски екипи да се подготвят добре.

Костадин Костадинов - съветник на министър на образованието и науката: Това е основното предизвикателство пред българските компании и институти.

От 2014-та година български проекти са привлекли 61 милиона евро.

© БТА