Как Националната галерия изразходва дарението от близо 2 млн. лв, което получи преди 7 месеца от българката Маргарита Занеф от Австралия? Галерията изработва правила, по които да избере произведения на конкретни автори. Очаква се първите от тях да се присъединят към колекцията.

Неочакваното дарение от българка, емигрирала в Австралия, предначерта нов план за развитие на Националната галерия. 15-годишна стратегия за обогатяване на колекцията и анализ на състоянието й, какъвто не е правен в нито един български музей, ще покажат какви творби ще се наредят до големите образци в най-богатия ни фонд за изобразително изкуство.

Слава Иванова, директор на Националната галерия: На базата на този анализ всеки един от колегите уредници да подготвят и своите предложения за откупки. Като сумата, която ни беше дарена, искаме да разпределим в годините, в 5 годишен период. Тя да не бъде изхарчена наведнъж, защото ми се струва твърде голямо разхищение и твърде несериозен подход да ги изхарчим наведнъж. По-скоро това ще бъде едно поетапно откупуване.

Документите трябва да бъдат готови до началото на септември. Едва след това може да се говори за конкретни произведения. Намерението на директора на Националната галерия е идеите за откупуване на нови картини да дойдат не само от нея, но и от експертите, които се грижат за значимите творби.

Националната художествена галерия получи рекордно дарение

Националната художествена галерия получи рекордно дарение

В годината, в която отбелязва своята 70-та годишнина, Националната галерия получи изненадващ и щедър подарък от родолюбива българка. Над 1 милион и 77...