След като в последния ден на миналата година пожар изгори до основи по-голямата част от Центъра за психично здраве в София, служителите там са принудени да работят в две оцелели от огъня бараки. Броят на пациентите, които търсят помощ в психодиспансера, се увеличава и това принуди лекарите да се обърнат към министъра на здравеопазването с молба за спешна помощ. Той вече е обещал пари за нова сграда.

Нужни са обаче средства и за ново оборудване, а за набиране на финансова помощ е създадена сметка за дарения:

Център за психично здраве - София ЕООД

IBAN: BG24CECB979010E7613702

БАНКА ЦКБ АД

Кабинетите в белодробната болница са необитаеми. Пациентите се преглеждат в съседната сграда. А за черното празно пространство се говори предимно в минало време.

Д-р Емил Грашнов, управител на Център за психично здраве, София: Беше моят кабинет, кабинетите на психолозите, кабинетите на администрацията, на ТЕЛК.
Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: Цялата налична техника, компютри, сървър, телефонна централа.
Д-р Емил Грашнов, управител на Център за психично здраве, София: Хладилници, където съхранявахме лекарствени препарати.
Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: Пострадал е ТЕЛК, който не е ТЕЛК само за психично болни.Вие може да видите за какво става дума - постройката е напълно отсъстваща.

Огънят е изгорил освен много важна техника и голяма част от архива на психодиспансера и сега в двора могат да се видят само остатъци от някакви документи.

След пожара психодиспансерът е все така натоварен. Пациенти се приемат в двете оцелели постройки. Но и те са пред разпад.

Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: Видимата там постройка е отдавна прикрепена със скоби, за да не се събори. Тя не е обитаема.

Въпреки това прегледите минават там.

Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: Минават мъчително ден за ден. Трима човека чакат за един компютър.

А пациентите се консултират... където може.

Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: На единственото място, което намериш свободно. Там завеждаш пациента и там работиш. Трябва да бързаме максимално. Защото работата в момента е почти невъзможна.

Лекарите сякаш казват "почти" от оптимизъм. И признават, че положението им е било тежко още преди пожара. Огънят само напомнил, че помощта е спешна.

Все още не е ясно кога ще заработи психодиспансерът в София

Все още не е ясно кога ще заработи психодиспансерът в София

От днес Белодробната болница в София, която беше засегната от пожара на покрива на психодиспансера, ще възстанови дейността си. Все още не е ясно ког...