България ще кандидатства едновременно за Банковия съюз и за чакалнята на еврозоната. Финансовият министър Владислав Горанов коментира темата на официално представяне на първото издание на ново бизнес списание.

Ако говорим за формални критерии, страната ни няма нужда да влиза в т. нар. чакалня на еврозоната, защото е във валутен борд от 21 години. Самата чакалня представлява валутно курсов механизъм, при който за достатъчно дълъг период се следят отклоненията на съответната валута към друга валута. Това условие обаче е задължителна стъпка за влизането в еврозоната.

Владислав Горанов - министър на финансите: И имайки ясното съзнание, че ние нямаме никакви намерения дори стоейки във валутно-курсовия механизъм да развързваме лева от фиксирания курс. Левът няма да мръдне с десета от стотинката, бидейки във валутно-курсовия механизъм.

Новото предизвикателство извън формалните критерии е свързано с настояването на Европейската централна банка - приемайки еврото България да влезе едновременно и в банковия съюз. Проблемът - няма друга държава, която да е минавала по този път.

Владислав Горанов - министър на финансите: Водим интензивни разговори. България ще влезе едновременно в близко сътрудничество с банковия съюз, с единния надзорен механизъм и в ERM.

Владислав Горанов изтъкна, че влизайки в Банковия съюз страната ни ще придобие суверенитет, тъй като управителят на БНБ ще може да участва при взимането на решения за паричната политика на Европейската централна банка.