Националният съвет за интеграция на хората с увреждания одобри методика за определяне на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания. Оценяването ще започне след малко повече от седмица - на 1 април. Методиката показва как точно ще се преценява колко часа асистентска грижа ще се полагат по новия Закон за хората с увреждания.

Социални работници ще посещават домовете на нуждаещите се и ще попълват специални въпросници. Работниците ще отбелязват например дали могат да се къпят сами или да използват техника. За всеки въпрос ще дават точки от 0 до 4. Колкото по-трудно се справя човека с проблема, посочен във въпроса, толкова повече точки ще се дават. Накрая всички точки се сумират.

Днес на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания била приета идеята за личната помощ да се въведат 3 вида коефициенти за 3 възрастови групи - деца от 0 до 12 години, от 12 до 18 години и възрастни над 18 години. Така сумираните точки за всеки човек се умножават по съответния коефициент в зависимост от това на колко години е.

От изчислението излиза директно броят часове лична помощ, които му се полагат. "Така считаме, че оценката ще бъде по-обективна за определяне на личната помощ и по-конкретно за определяне на часовете асистентстка подкрепа", заяви социалният министър Бисер Петков след заседанието на Националния съвет.

Формулярът с въпросите е съставен от 10 части. Всяка част съответства на различен тип подкрепа по новия закон. "Оценката по тази методика е комплексна - на всички потребности. Но например, ако във формуляра за самооценка едно лице с увреждане е заявило потребност от лична помощ, тогава социалният работник, който попълва формуляра, ще попълва определени части от този формуляр", поясни още социалният министър.

Припомняме, че първите две години от прилагането на Закона за личната помощ хората с увреждания над 90% с право на чужда помощ и децата с над 50% увреждане и право на чужда помощ имат право на този тип грижа.

На заседанието било решено още 3 месеца след прилагането на методиката да бъде направена оценка на въздействието. По думите на социалният министър, ако е необходимо, ще бъдат извършени корекции.

На националният съвет за интеграция на хората с увреждания било обсъдено и задължението работодатели, чиито персонал е над 50 души, да назначават определен брой хора с уреждания. Имало предложения за "алтернативни мерки". Едно от тях гласи, че работодателят може вместо да назначава хора с увреждания, да купува продукция, произведена от фирми, в които работят хора с увреждания.

Продукцията трябва да е на стойност една минимална работна заплата. Така се освобождава от задължението за назначаване на един човек. Национално представителните организации на хората с увреждания обаче поискали да се купува продукция не на стойност една минимална работна заплата, а на 3 заплати.