На 8 декември ще ви разкажем за един студент от Техническия университет, който съчетава обучението във Машинно-технологичния факултет с работа по научни проекти и внедряването им в медицината и бизнеса. За работата си той вече е получил наградата на Българската асоциация на металургичната индустрия.

Михаил Загорски е магистър, първа година. Още от малките курсове започнал да се занимава с научно-изследователска дейност. Заедно с още 20 студенти и докторанти работи в лаборатория по импланти, в която с най-съвременните компютърни технологии се разработват различни изделия за медицината.Лабораторията иначе казано е мост между инженерната мисъл и здравето.

Михаил Загорски - студент, Машинно-технологичен факултет, ТУ: Тук например можете да видите отливки от зъби, които сканираме и впоследствие с помощта на модерни технологии пресъздаваме. Ползата от създаването на медицински изделия по този начин е, че за всеки човек индивидуално могат да се изработят импланти, които много навлязоха в медицинската сфера.
Повече средства за дигитализация на образованието

Повече средства за дигитализация на образованието

Броят на българските ученици, които преждевременно напускат училище, намалява, показва мониторинг на Европейската комисия. Увеличават се наскоро дипло...

Още докато пациентът се подготвя за операция, тук чрез компютърно сканирано изображение се създава имплантът и когато човекът влезе в операционната, той е готов за поставяне.Това скъсява процеса и намалява рисковете при операцията.Така чрез виртуална реконструкция и 3D принтер за метал се изработват новите зъби, а напоследък, с тази прецизна и сложна машина, се правят и костни импланти за стави.

Михаил Загорски - студент, Машинно-технологичен факултет, ТУ: Поради изключително сложната му форма е необходим и такъв висок клас оборудване, за да бъде успешно изработен. Неща, които влизат в практиката, което ми дава освен доброто обучение, ми дава и добър практически опит докато все още уча.
инж. Благовест Златев, докторант Машинно- технологичен факултет, ТУ: Той се справя идеално, даже бих казал, че се справя по- добре и от нас, въпреки че сме малко по-големи от него.
50-годишен юбилей от първия випуск в профилите "Телевизия" и "Радио" във ФЖМК

50-годишен юбилей от първия випуск в профилите "Телевизия" и "Радио" във ФЖМК

Днес се навършват 50 години от първия випуск в профилите "Телевизия" и "Радио" на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския универси...

Според декана на Факултета проф. Георги Тодоров, идеята е продуктите им да помагат на хората, но в същото време младите инженери да се учат на новите дигитални технологии.Тук се срещат образованието, науката и бизнеса - този своеобразен триъгълник на знанието.И все пак- понеже е 8- ми декември деканът пожелава на Михаил и на всичките си студенти:

проф. Георги Тодоров, декан на Машинно-технологичен факултет, ТУ: На първо място да са живи и здрави, на второ да не спират да се учат, тука те започват, но цял живот трябва да се учат и разбира се да не спират да мечтаят.

Колкото до Михаил, той още не знае какво ще работи като завърши, засега иска да продължи научната си работа в Университета. И със сигурност няма да спре да мечтае!