Първите три дни от болничния да не се изплаща. За това настояха работодатели и това всъщност не е нещо ново като предложение, но пък е стъпка към борбата с фалшивите болнични, казват от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Темата коментираха председателят на асоциацията Васил Велев и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Васил Велев, предс. на Асоциацията на индустриалния капитал в България: От 2012 до 2018 г. болничните са нарастнали два пъти. Това са болнични листа и болнични дни. Изплатените суми са нараснали три пъти при един и същ брой наети в икономиката. Над 10 дни годишно отсъстват по болнични причини у нас в икономиката наетите. В ЕС средно е под шест. Десет при нас, под шест в ЕС, под пет в Америка, под три в Турция. Има области, в които отсъстват два пъти повече, например в Ямбол, Кюстендил отсъстват два пъти повече на 100 души отколкото е в Добрич и Видин. Около национални празници, ако празникът например е в четвъртък, в петък има с 30% повече болнични, отколкото в другите петъци, когато няма национален празник в четвъртък.
Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа": Всичко, което каза г-н Велев, нищо чудно и да е вярно в огромната си част, но решението, което те предлагат, съдържа в себе си допускането, че всички болнични са фалшиви и това е слабата страна на това предложение.

Позоваването на сравнението с някакви други страни е нелегитимно и невярно. Тогава трябва да сравняваме и други неща с тези други страни. А какви данъци се плащат, там какви са доходите и ред други такива неща, т.е. позоваването на някакви други външни практики няма да ни доведе до някакво вярно решение, продължи Манолов.

Димитър Манолов: Разбира се, ако ще коментираме това предложение, трябва заедно с него да коментираме едно друго предложение. Болничните се изплащат в двоен размер. Дотолкова, доколкото точно в първите три дни, когато човек е болен, има много повече разходи по болници, където за съжаление всичко се плаща за лекарства, които са скъпи, т.е. единственото ценно нещо, което съзирам в това, което вършат работодателите, е, че темата се поставя на дневен ред.

Вижте целия разговор във видеото.